Disclaimer

Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. De Dierenacademie  is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie.
Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt. Alle informatie op deze website is onder voorbehoud van typ-, prijs-, en programmeerfouten.
Alle afbeeldingen op de website zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen zonder toestemming van De Dierenacademie niet worden gebruikt door derden.

De informatie die met e-mail berichten vanuit naam van De Dierenacademie wordt verstuurd, is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Openbaarmaking,
vermenigvuldiging en/of verspreiding van deze informatie aan derden is niet toegestaan.