Informatiepakket Hondenschool de Dierenacademie

 

Beste cursist,

 

hier kunt u het informatiepakket van de Dierenacademie lezen. Hierin zijn de volgende zaken opgenomen:

 

 • Onze huisregels
 • Prijslijst cursussen
 • Invulling lesprogramma
 • Zindelijkheidstraining
 • Benchtraining
 • Omgang kind & hond
 • Stappenplan diverse oefeningen

 

Wij organiseren regelmatig een theorieles, als cursist bent u van harte welkom om deel te nemen, bezoek onze website of facebookpagina voor de datum/locatie van de eerst volgende theorieles. Bij de theorieles is het niet mogelijk om uw  hond mee te nemen.

 

De Dierenacademie is gevestigd aan de Lage Baan 14, 5374 NN in Schaijk. Ons telefoonnummer is  06 20450044. Mochten wij u niet persoonlijk te woord kunnen staan dan verzoeken wij u vriendelijk een whats app bericht te sturen of een email. Ook voor het afmelden van een cursus kunt u een  SMS of een Whatsapp sturen. U kunt ons mailen via info@dierenacademie.nl

 

Uitgebreide informatie over onze cursussen, trainingstijden, agenda van de hondenschool en nog veel meer, kunt u vinden op onze internetsite www.dierenacademie.nl  

 

Alle belangrijke mededelingen vindt u ook op onze website en op facebook. Op facebook hebben we 1 pagina die te vinden is via: www.fb.me/dierenacademie

 

Mocht u vragen, opmerkingen, klachten of problemen met uw hond hebben dan wij zijn wij altijd graag bereid om u te helpen. Bel, mail of spreek ons persoonlijk even aan.

 

Wij wensen u veel succes toe met het volgen van onze cursussen!

 

Uw instructeur:

Mieke Romme

 

 

 

 

HUISREGELS DIERENACADEMIE

 

De Dierenacademie verzoekt iedereen die het terrein van hondenschool of een lesterrein betreedt kennis te nemen van deze huisregels. Alle cursisten/bezoekers dienen zich hieraan te houden.

 

Betreden van het terrein van de hondenschool is op eigen risico. Wij zijn niet aansprakelijk voor uw hond(en), uzelf en voor toeschouwers. Parkeren bij de hondenschool is ook op eigen risico en u dient zich te houden aan onze regels.

 

Iedere cursist(e) is verplicht voor zijn/haar hond WA verzekerd (wettelijke aansprakelijkheid) te zijn en is ook aansprakelijk voor de schade die zijn/haar hond veroorzaakt. De Dierenacademie is niet aansprakelijk voor schade en/of letsel aan hond of eigenaar, opgelopen voor, tijdens of na de lessen. De trainingen geschieden geheel voor eigen risico van de cursist.

U bent verplicht om gezondheidsproblemen te melden aan de Hondenschool/Instructeurs. Tevens bent u ook verplicht om te melden als u hond (inwendig of uitwendig) parasieten heeft opgelopen. Aan de hand van de bevindingen zal er in overleg besloten worden of u leskaart verlengd kan worden omdat u tijdelijk geen lessen kan volgen.

 

Informatie over cursussen, cursusgelden, afmelden e.d.:

 • Het volledige cursusgeld moet de eerste les contant, per pin of per bank betaald worden. Cursusgelden vindt u op de bijgaande pagina.
 • Cursisten dienen de 11 praktijklessen en de theorieles of de 10 praktijklessen binnen 12 weken te volgen. Mocht u verhinderd zijn dan kunt u de les in overleg op een andere dag inhalen, maar dan wel binnen de 12 weken. Mocht u een keer niet kunnen vanwege werk, ziekte o.i.d. dan kunt u deze les zonder extra kosten op een ander tijdstip, maar wel binnen de 12 weken, inhalen. Overleg dan even met onze instructeurs welke tijd het meest schikt. Alleen bij ziekte van de hond of bij familie-omstandigheden zullen wij de lessen, in overleg met u, verschuiven.
 • Wij verzoeken u ons te bellen of te mailen wanneer u een les niet kunt volgen (tel nr. 06-20450044)
 • Voor data van de theorielessen verwijzen wij naar de agenda van onze website www.dierenacademie.nl/theorieles  of op onze facebookpagina: www.fb.me/dierenacademie Wij raden het volgen van een theorieles ten zeerste aan! Wij kunnen niet alle belangrijke theorie kwijt in de praktijklessen en we verzoeken alle cursisten daarom om de theorieles zo spoedig mogelijk na het starten van de cursus te komen volgen!

 

De gezondheid van uw hond:

 • Honden moeten gevaccineerd zijn tegen alle hondenziektes en kennelhoest. Kennelhoest is een aparte enting; vraag daar specifiek naar bij uw dierenarts. Een titerbepaling voldoet uiteraard ook.  Wij zullen op een leeftijd van 9 weken naar de vaccinatieboekje vragen tijdens de les.
 • Heeft uw hond een besmettelijke ziekte zoals kennelhoest, een virus, etc., dan mag uw hond het terrein niet betreden. Bovendien ver­zoeken wij alle cursisten hun honden regelmatig (ieder half jaar) te ontwormen en puppen tot een half jaar iedere maand te ontwormen.
 • Indien de instructeurs  een blessure bij uw hond constateren, merken dat uw hond ergens pijn heeft of dat uw hond ziek is, zullen wij u daarop wijzen. Bovendien kunnen wij u doorsturen naar een dierenarts voor nader onderzoek en u van verdere deelname aan de les uitsluiten. Daarnaast kunnen wij u vragen naar een ge­zondheidsverklaring van uw dierenarts.
 • Voor de behendigheids- en frisbee-cursus willen wij graag dat honden in ieder geval minimaal een jaar oud zijn om deze sporten te beoefenen; bij grote rassen adviseren wij om niet eerder te beginnen dan dat uw hond anderhalf tot twee jaar oud is.

 

 

 

 

 

 

Terrein:

 • Op en rond het terrein van de hondenschool en lesterreinen en aan de Lage Baan mogen hon­den niet uitgelaten worden. U dient zelf plastic zakjes mee te nemen op ontlasting op te ruimen, wij zorgen voor een afvalbak tijdens de les.
 • De Dierenacademie gaat ervan uit dat de cursist zijn of haar hond voor de les heeft uitgelaten. Het is dus niet de bedoeling dat u uw hond in de nabijheid van de hondenschool uitlaat.
 • Parkeer uw auto op onze oprit voor de pionnen op de daar­voor bestemde plaatsen of op aanwijzing van de instructeurs.  Als het erg druk is en u moet in de berm langs de straat parkeren, zorg dan dat alle 4 de wielen van de straat af zijn. Aan het begin van de les halen wij u bij de auto op en kunnen wij verder instructies geven.
 • Wij verzoeken u te wachten bij de auto’s totdat u door de instructeurs geroepen wordt. De honden mogen tot die tijd in de auto gelaten worden of rustig aan gelijnd langs de auto.
 • Op onze gehele locatie geldt een rookverbod.     
 • Afval kan in de afvalbakken gedeponeerd worden.

 

Omgang hond:

 • Altijd met uw hond(en) aangelijnd het veld opkomen. Zorgt u er voor dat alle hekken en deuren goed gesloten worden en dat het ene hek dicht is voordat het andere hek geopend wordt. Onze hekken werken als een sluis.
 • Zorg er altijd voor dat u een lus in de lijn heeft bij het betreden en verlaten van de honden­school omdat een strakke lijn agressie op kan wekken. Houd honden die elkaar niet ken­nen van elkaar gescheiden en laat aangelijnde honden nooit met elkaar spelen of naar elkaar toegaan. Strakke lijn betekent altijd een verergering van het gedrag.
 • Een hond slaan is NIET toegestaan! Er worden alleen correcties op een hondvriendelijke manier gege­ven. Merken wij dat een hond op ons terrein geslagen of geschopt wordt dan heeft dit uitslui­ting van de cursus tot gevolg, uiteraard zonder teruggave van het cursusgeld.
 • De Dierenacademie verwacht van de cursist, dat hij of zij een degelijke lijn/halsband /gentle lea­der/niet corrigerend tuig gebruikt. De lijn dient een lengte van ongeveer 1.20 tot 1.60 te hebben. Flexilijnen (uit­rollijnen), te korte lijnen of kettingen mogen op het veld niet gebruikt worden. Slip- en prikkettingen en dergelijke zijn verboden.
 • Zowel honden als mensen leren d.m.v. herhaling. Dus probeer dagelijks met uw hond te oefenen. Alleen naar de cursus komen is uiteraard niet voldoende. Tijdens de cursus leert u een correcte omgang baas/hond en hoe u uw hond kunt trainen en opvoeden. Thuis en op plaatsen waar veel prikkels voor de hond zijn (geuren, andere honden, spelende kinderen, verkeer, etc.) kunt u de geleerde oefeningen dagelijks een aantal keren met uw hond trainen.
 • Kinderen zijn uiteraard van harte welkom op de hondenschool. Ze zijn onderdeel van het gezin en moeten ook leren met de hond om te gaan. Wij gaan er echter van uit dat de ouders/begeleiders ervoor zorgen dat de kinderen tijdens de lessen rustig blijven en de andere honden niet zonder toestemming aaien.
 • Wilt u uw hond om welke reden dan ook niet los laten dan kunt u buiten het veld gaan staan.
 • Loopse teven mogen in overleg met de instructeurs doortrainen. Rond de 10e dag zijn de meeste teefjes dekrijp; u kunt dan het beste niet naar les komen. Deze lessen dient u overigens wel binnen de 10 weken in te halen.

 

Overige:

 • Heeft u vragen over welk hondenonderwerp dan ook, stel ze ons, wij zijn ervoor opgeleid! Ondervindt u thuis, op straat, in het park, etc. problemen, meldt u het dan aan ons. Alleen dan kunnen wij u helpen.
 • De Dierenacademie is op alle feestdagen gesloten en tussen Kerst en de jaarwisse­ling. Indien er evenementen zijn of andere redenen dat we gesloten zijn, berichten wij u hierover tijdens de les en natuurlijk op onze website www.dierenacademie.nl
 • Bij ernstige overtreding van onze huisregels kunnen de instructeurs besluiten de overtreder van de cursus te verwijderen.

 

Om het op en rond de hondenschool en ons privé-terrein leefbaar en werkbaar te houden, zien wij erop toe dat bovenstaande huisregels correct worden nageleefd. Indien u zich niet aan deze regels houdt, kan dit uitsluiting van de cursus tot gevolg hebben zonder teruggave van het cursusgeld.

 

 

 

 

INVULLING LESPROGRAMMA

 

Puppy-les:

Socialisatie:

 • Spelen met soortgenoten (indien dit veilig en leerzaam is)
 • Geaaid worden door vreemde mensen
 • Socialiseren met vreemde visuele prikkels (ballonnen, paraplu's rolators,fietsen etc.)
 • Socialiseren met vreemde geluiden (schoten, klappen, herrie)
 • Lopen van parcours over vreemde objecten
 • Vuurwerktraining
 • Socialiseren met vreemde dieren (schapen, poes, kippen, pony, konijnen)

Opvoeding:

 • Beheersing
 • Verzorgingshandelingen
 • Lopen aan de lijn zonder trekken
 • Samen met de hond lopen door nauwe gangetjes, poorten en deuren
 • Om- en afdoen van de halsband, aan- en aflijnen van de hond
 • Staan en betasten van de pup door de eigenaar en door vreemden (inclusief controle gebit en oren)
 • Aandacht voor najaaggedrag (bijvoorbeeld joggers, fietsers, auto’s, schapen, eenden)
 • In en uit de auto tillen, veilig vervoer in de auto en braaf zijn in de auto
 • Eigenaren laten wisselen van hond
 • Leren spelen met je hond
 • Etc.

Training:

 • Inchecken aanleren, zowel vrijwillig als op naam inchecken
 • Hier roepen aanleren
 • Beloningssignaal aanleren
 • Waarschuwingssignaal aanleren
 • Aanleren van het commando “kom voor”
 • Aanleren van de commando’s “zit en af”
 • Aanleren van het commando “los” en “vast”
 • Halt houden bij de straat
 • Aanleren van het commando “vrij”

 

 

Algemeen:

Tijdens alle cursussen staat 1 ding voorop: omgang tussen de eigenaar en de hond. Een goede binding, een goede relatie, samenwerken en een correcte, duidelijke communicatie met de hond en elkaar begrijpen vinden we erg belangrijk. Hier besteden we dan ook in alle cursussen aandacht aan.

 

 

Basis- Klas :

Bij deze cursus wordt de nadruk gelegd op de opvoeding van uw hond. Deze cursus is dus vooral geschikt voor de pubers onder ons! Maar ook geschikt voor geherplaatste honden of eigenaren die hun kennis weer eens op willen frissen.  Bij deze cursus ligt de nadruk op het sociaal zijn, de binding tussen baas en hond, de opvoeding, zoals het lopen aan de lijn zonder trekken, niet springen tegen mensen aan, zich rustig gedragen richting mensen, kinderen en andere honden, het veel inchecken bij de baas, het niet najagen van kinderen, fietsers, joggers, auto's, schapen, kippen, eenden, poezen, konijnen, etc. Cursisten krijgen volop gelegenheid daaraan te werken, wat ze belangrijk vinden en waar ze problemen mee hebben. Verder werken we aan:

 • Beheersing
 • Lopen aan de lijn zonder trekken
 • Inchecken vrijwillig en op naam aanleren
 • Beloningssignaal aanleren
 • Waarschuwingssignaal aanleren
 • Gedrag ten opzichte van andere honden (elkaar passeren, waarbij de honden niet op elkaar reageren)
 • Volgen (netjes naast de eigenaar)
 • Halt houden
 • Commando’s zit, af, staan
 • Parcours lopen
 • Kennismaken met elementen van diverse hondensporten

 

Wij doen ons best om regelmatig examens te plannen om onze deelnemers te motiveren en om onze instructeurs ‘fris’ te houden. Dit examen zal niet door u eigen instructeur worden afgenomen.

 

 

Fun-Academie :

Bij deze cursus werk je met maximaal 6 deelnemers in een vaste groep, je volgt 10 lessen. Wij nemen de hondensport ‘obedience’ en ‘combi-sport’ als rode draad en zetten daar diverse fun-elementen in.

 • Beheersing
 • Aandachtsoefeningen
 • Twist
 • Down
 • Catch
 • Rondje om de eigenaar
 • Touch
 • Zit en blijf
 • Af en blijf
 • Aangelijnd volgen
 • Onaangelijnd volgen
 • Afliggen, voorroepen en aan de voet zetten
 • Commando’s zit, af, staan
 • Plaats sturen
 • Vooruit sturen
 • Apporteren (begin)
 • Elementen uit de behendigheid

 

 

 

Informatie bij de gedrag- en gehoorzaamheidscursussen

 

Belangrijke periodes:

Wanneer een puppy geboren wordt, kan hij nog niet zien of horen. Deze fase noemen we de neonatale fase, die duurt tot ongeveer de 3e week. Het enige wat de pup tijdens deze fase doet, is eten en slapen.

Na twee weken gaan de oogjes en gehoorgangen langzaam open. Na de derde week, als de oogjes niet meer troebel zijn en de gehoorgangen volledig open zijn, komt de pup in de eerste socialiseringsperiode. Deze periode duurt van de 4e tot de 8e week en is de belangrijkste fase in het leven van een hond. Wanneer een puppy in deze fase met vreemde mensen, kinderen, honden, auto’s, vogels, koeien, stofzuigers, noem maar op, kennismaakt, zal hij dat nooit meer vergeten.

Wanneer een pup niet kennismaakt met al deze zaken, kan de hond angstig gedrag laten zien of kan de hond moeite hebben met prikkels verwerken. Het is dus belangrijk dat u weet waar de hond vandaan komt, wat de fokker met de hond heeft gedaan en vooral is van belang dat de pup niet ergens achteraf in een kennel, schuur of kelder heeft gelegen en nergens mee heeft kennisgemaakt.

Tijdens de tweede socialiseringsfase moet de nieuwe eigenaar de pup met van alles en nog wat socialiseren. De tweede socialiseringsfase duurt van de 8e tot de 12e week. Veel fokkers en dierenartsen raden de mensen aan om de pup tot de twaalfde week binnen te houden in ver­band met het gevaar van een parvobesmetting. Dit betekent dat de pup niet de kans krijgt om met andere mensen en honden te socialiseren. Deze honden zullen vaak of angstig,  nerveus of agressief naar andere mensen, honden, etc. zijn. Socialiseren = het leren omgaan met.

Het is dus van bijzonder groot belang om vanaf het moment dat u de pup krijgt allerlei dingen met hem te gaan ondernemen. Niet te lang, maar korte kennismakingen zijn al voldoende.  Tijdens deze periode leert de pup razendsnel; dat is ook de reden waarom we met 8 weken met de puppycursus starten.

 

Na de socialisatieperiodes komt de hond in de angstfase (van de 3e tot de 6e maand). Tijdens deze periode kan de hond sneller schrikken. Het is daarom zeer belangrijk, dat een hond tot de zesde maand prettige ervaringen opdoet en zeker tot een jaar doorgesocialiseerd wordt. Tijdens de theorieles gaan we uitgebreid in op alle belangrijke periodes in het leven van een hond.

 

Gedrag:

Om uw hond te begrijpen is het van belang dat u leert het gedrag van uw hond te herkennen. Alleen dan kunt u op een correcte manier met uw hond omgaan. Het is vrij eenvoudig om te zien wat de lichaamstaal van de hond u vertelt. Gedrag komt uitgebreid tijdens onze theorieles aan de orde.

 

NB: Bij angst mag je een hond nooit straffen, want dan versterk je de angst. Ook geen angst bevestigen, dus sussen met je stem of aaien bij angst.  Steun bieden mag wel, maak u klein of maak oogcontact met de hond.

 

Leider:

Onze honden hebben behoefte aan goed en consequent leiderschap, waarbij wederzijds respect van groot belang is. Goed leiderschap betekent voor de hond, dat ze geen stress hebben en dat ze weten waar ze aan toe zijn. Hierover meer tijdens de praktijklessen en de theorieles.  We gaan u leren hoe u op een vriendelijke manier leiding kunt geven aan uw hond.

 

Kinderen tot ongeveer 12 jaar zijn altijd lager in rang dan een hond. Leer kinderen om nooit naar uw hond of een andere hond toe te gaan. Een kind mag nooit en te nimmer met een hond alleen worden gelaten hoezeer u de hond ook vertrouwt en hoe lief de hond ook is.

 

Communicatie:

Honden “praten” niet met elkaar maar communiceren met elkaar door middel van lichaams­taal, mimiek, geur en vocaal. Honden praten niet met elkaar wat betekent dat een hond moet leren wat be­paalde woorden betekenen.

 

Als je commando’s geeft aan een hond is het voor een hond onduidelijk als je in zinnen tegen hem praat. Korte woorden, mits goed aangeleerd, kunnen ze goed onthouden.

 

Wij mensen communiceren 20 % verbaal ( praten) en 80 % non-verbaal (met ons lichaam, dus ogen, mond, houding, etc.). Als wij met onze hond communiceren, moeten we vooral de lichaamstaal niet vergeten. Als u de hond hier roept en u kijkt ontzettend chagrijnig, zal hij het wel uit zijn hoofd laten bij u te komen. Als u echter vriendelijk kijkt, zal de hond het veel prettiger vinden om bij u te komen. Als u zich ook nog klein maakt (door de knieën gaan), zal de hond nog sneller bij u komen. Als een hond iets doet wat niet mag, kijk hem dan boos aan.

 

Wanneer u uw hond een commando geeft, geef de hond dan één commando en niet vijf. Wanneer u de hond eerst vijf commando’s gaat ge­ven, gaat u het commando iedere keer bozer zeggen. De hond leert dus te reageren op het boze commando. Tijdens de theorieles gaan we hier verder op in.  

 

 

       Nog wat handige tips

 • Geef uw hond minimaal een uur voor de cursus, voor wandelingen, etc. geen eten. Vooral grote honden kunnen een maagkanteling krijgen als ze zich inspannen nadat ze gegeten hebben. Een maagkanteling is levensgevaarlijk!
 • Voor wandelingen met pups/jonge honden van grotere rassen geldt globaal het volgende regeltje: leeftijd in maanden x 5 minuten, dus is een hond 3 maanden oud x 5 minuten = 15 minuten per wandeling. Deze regel is voor snelgroeiende, grote rassen van groter belang dan voor kleine rassen.
 • Als u met uw hond wilt fietsen, moet hij ongeveer 9 maanden oud zijn. Bouw het fietsen langzaam op! Bovendien is het belangrijk de voetzolen van uw hond in de gaten te houden. Vooral op asfalt lopen de honden de voetzolen snel kapot. Boven de 20 graden Celsius is het onverantwoord om met de hond te fietsen; de hond kan zich alleen koelen via de tong en via de voetzolen en raakt snel oververhit.
 • Deemoedplasjes mag u niet bestraffen. Probeer de hond te negeren als hij plast uit blij­heid als u thuiskomt en haal hem pas aan als hij gekalmeerd is.
 • Wanneer u uw hond beloont met voer, geef hem in een prikkelrijke omgeving dan iets anders dan zijn gebruikelijke voer. In huis kunt u gewoon werken met zijn eigen voer.
 • Kinderen kun je leren niet bij voerbakken, waterbakken en botten te komen. Probeer daar duidelijkheid in te scheppen voor zowel de hond als het kind.
 • Honden en agressie horen bij elkaar. Agressie is normaal hondengedrag, weliswaar ongewenst gedrag maar wel nor­maal hondengedrag. Honden kunnen bijten, ook uw hond. Het is dus noodzakelijk dat een hond goed opgevoed wordt en dat hij leert dat agressie hem niets oplevert. Mocht uw hond ooit agressie tonen, zoek dan hulp bij een gedragstherapeut voor honden.

 

 

Zindelijkheidstraining

 

Om uw pup zo snel mogelijk zindelijk te krijgen, kunt u het beste als volgt te werk gaan:

 

 • Altijd na het slapen, eten, drinken en spelen de hond buiten zetten en hem direct nadat de hond zijn behoefte buiten heeft gedaan, belonen met een vriendelijke stem en met koekjes, worst, kaas o.i.d.
 • Straf de hond niet als hij binnen zijn behoefte doet. Een hond begrijpt niet dat dit binnen niet mag en u moet hem op een vriendelijke wijze leren zijn behoefte buiten te doen. Til de hond simpelweg op als hij binnen plast (een hond heeft een “plasrem”) en zet hem buiten neer. Doet hij zijn behoefte buiten dan goed braven en belonen.
 • Verwacht niet van uw pup dat hij zijn behoefte de hele nacht op houdt. Zet de wekker de eerste week om 3.00 uur ’s nachts. Als het goed gaat dan kunt u de week daarop de wekker iedere keer een half uur later zetten. De pups kunnen op deze manier snel zindelijk worden.
 • Zindelijkheidstraining gaat het eenvoudigst in de bench. De bench moet echter niet te groot zijn! Dus de hond uit de bench halen, onmiddellijk buiten zetten en braven als hij daar zijn behoefte doet.
 • Een hond vervuilt in principe zijn eigen nest niet maar verplicht u de hond zijn behoefte lang op te houden dan kan hij niet anders dan in zijn eigen nest plassen of poepen. Straf de hond dan absoluut niet!
 • Bepaalde rassen zijn moeilijker zindelijk te krijgen (bijvoorbeeld de bulldoggen). Houd hier rekening mee!
 • Niemand wil zijn hond met opzet traumatiseren. Haal daarom nooit uw hond met zijn snuit door de urine. Het is echt een fabeltje dat dit werkt.
 • Neem de tijd voor de zindelijkheidstraining. Verwacht niet van een kleine pup dat hij heel snel zindelijk is.
 • Kan de hond ’s nachts moeilijk zijn plas op houden, haal dan na 19.00 uur de drinkbak weg.
 • Zorg voor kwalitatief goed hondenvoer. Hier zit minder zout in waardoor de hond minder drinkt. Bovendien geeft dit veel minder ontlasting waardoor de pup sneller zindelijk is.
 • Als u weg bent geweest en de hond heeft zijn behoefte gedaan in uw keuken, gang, garage, etc. en ruimt u het in afwezigheid van de hond op. Ga de hond hiervoor absoluut nooit straffen. Gaat u de hond hier wel voor straffen dan kan de hond in de toekomst zijn ontlasting opeten en zijn plas opdrinken omdat hij de aanwezigheid van poep of plas associeert met straf. Hij associeert echter niet het plassen of poepen met straf. Dus, het heeft totaal geen zin uw hond hiervoor te straffen.
 • Mocht uw hond plotseling onzindelijkheid vertonen, neem dan wat urine of ontlasting mee naar de dierenarts en laat dit even door de dierenarts controleren. Als een hond op latere leeftijd onzindelijkheid vertoont, laat ook dan de dierenarts hiernaar kijken.

 

 

Benchtraining

 

Waarom bench training?

Het gebruik van een bench of kamerkennel:

 • voorkomt dat een hond uw hele huisraad sloopt
 • hulpmiddel voor het zindelijk maken
 • geeft de nodige rust aan uw hond wanneer u kleine kinderen hebt
 • is handig wanneer u op visite gaat en de hond mee wilt nemen
 • is handig op vakantie
 • is te gebruiken bij vervoer in boot of vliegtuig
 • handig als u in huis de vloer schoon wil maken

 

! Een bench is niet bedacht om u hond de hele dag in te laten vertoeven met de deur dicht. Het is dus niet de bedoeling dat u hond de hele dag opgesloten zit in een bench, hij kan wel de keuze hebben om er in te gaan liggen. Een hond heeft behoefte aan beweging, uitdaging en gezelschap. Bij het teveel, te vaak en te lang opsluiten van u hond in de bench kan er ongewenst gedrag ontstaan omdat u hond uitdaging (en bovenstaande) nodig heeft.

 

 

Voor welke honden?

Het beste kunt u een pup aanleren om aan een bench te wennen; een oudere hond zal er wat meer moeite mee hebben. Toch kan elke hond, groot of klein, jong of oud aan een bench wennen. Er zijn benches in de vorm van draadpanelen waardoor de hond om zich heen kan kijken, er zijn kunststof benches en benches gemaakt van tentdoek. De draadpanelen bench is opvouwbaar en bij de kunststof bench kan de bovenkant er af waardoor hij later als mand gebruikt kan worden. Tegenwoordig zijn er ook lichtgewicht benches van tentmateriaal. Ideaal voor op vakantie, shows, wedstrijden, etc. De kunststof benches hebben onze voorkeur, omdat ze veel veiliger zijn voor de hond in vergelijking met de draadpanelen.

 

Hoe gaat de training in zijn werk?

De bench moet voor de hond een vertrouwd soort hol zijn. Een pup slaapt veel en is makkelijker aan de bench te wennen dan een wat oudere hond. Toch kan men dezelfde training gebruiken. Een aantal belangrijke tips:

 • geef de hond in de bench een warme kruik en/of deken (onder toezicht, ivm lekken van warm water of stuk maken)
 • geef de hond in zijn bench te eten
 • elke keer als de hond in zijn bench moet, geeft u het commando “bench”
 • daarbij geeft u steeds iets echt lekkers zoals kaas of worst
 • in zijn bench ligt altijd een groot kauwbot zodat de hond zich niet verveelt
 • in het begin legt u de pup slechts even in de bench, evt met deur open
 • gaat de hond janken, probeer dit te negeren en haal de hond er pas uit als hij even stil is. 
 • een oudere hond eerst goed moe maken
 • als de hond onverhoopt toch zijn behoefte heeft gedaan in de bench dan geen straf geven
 • laat de hond ook in de bench als u gewoon thuis bent in de kamer of keuken bijvoorbeeld tijdens het eten.
 • Pups mogen overigens gerust mee naar de slaapkamer als ze maar in de bench blijven. Na circa een week is hij zo gewend aan de bench dat deze beneden kan blijven staan. Je kan er ook voor kiezen tijdelijk zelf beneden bij de hond te gaan slapen, in de buurt van de bench, op deze manier kan de hond al wennen aan zijn nieuwe slaapruimte.

 

 

Gedragsregels voor kinderen en hun ouders 

 

Algemeen:

Een hond beschouwt een kind tot ongeveer 12 jaar niet als zijn leider maar hooguit als een gelijke. Daarom accepteert een hond bepaalde dingen wel van een volwassene maar niet van een kind.

 

Belangrijke gedragsregels op een rij:

 • Kinderen kunnen niet de verantwoordelijkheid over een hond dragen. Dat betekent dat kinderen over het algemeen niet zonder volwassene met een hond kunnen gaan wandelen en nooit zonder risico’s met een hond alleen gelaten kunnen worden.
 • Kinderen mogen een hond niet storen terwijl hij eet of drinkt en wanneer hij slaapt.
 • Kinderen mogen de hond alleen commando’s geven onder toezicht van een volwassene.
 • Kinderen mogen in het bijzijn van een volwassene wel zoek- en apporteerspelletjes met de hond doen maar geen trek- of andere machtsspelletjes.
 • Probeer het kind/de kinderen te leren, dat ze niet rennen of gillen in de nabijheid van een hond. Leer ze ook hun handen laag te houden anders kan het zijn dat de hond juist naar hen toekomt en tegen hen opspringt omdat hij denkt dat de kinderen willen spelen. Het handigst is dat als de kinderen spelen, u de hond in zijn bench legt met een lekker kauwbot. Zo kunnen de kinderen lekker spelen en heeft de hond een rustige en veilige plaats.
 • Kinderen mogen een hond alleen maar aaien als ze toestemming hebben gevraagd aan de eigenaar. Leer het kind te aaien als de hond er zelf voor kiest (even aan de hand laten snuffelen) en vervolgens aan de zijkanten of bij de voorborst aaien.
 • Een kind dat er geen behoefte aan heeft om een hond te aaien, kan een hond het beste negeren. De hond zal zijn belangstelling voor het kind dan snel verliezen. Elke reactie op zijn aanwezigheid moedigt de hond alleen maar aan om naar het kind toe te gaan.

De Dierenacademie geeft op verzoek kinderen en hun ouders/verzorgers les hoe ze om moeten gaan met hun hond.

 

 

Agressie bij de voerbak/bot/speeltjes

Sommige honden verdedigen van pup af aan al botten, ballen, de voerbak, etc. Er zijn ook honden die dat op latere leeftijd gaan ontwikkelen.

 

Om te voorkomen dat een hond het gevoel heeft dat hij/zij het eten of het bot moet verdedigen kunt u dit als volgt aanleren.

 

 • U voert de hond zijn brokken één voor één uit de hand en u laat de hond de brokjes rustig aanpakken.
 • U laat iedere keer een paar brokjes in de lege voerbak vallen. De hond gaat daardoor uw hand associëren met brokjes erbij krijgen.
 • U zet de voerbak op uw schoot en voert de hond brokjes uit de voerbak vanaf uw schoot.
 • Gooi regelmatig wat brokjes in de voerbak van uw hond wanneer hij aan het eten is.
 • Ruil de voerbak, het speeltje of het bot voor iets dat de hond heel erg lekker vindt.
 • Ga de voerbak niet afpakken; de hond leert dan dat het niet leuk is als u in de buurt van de voerbak komt.  
 • Straf de hond niet als hij/zij gromt. Grommen is een afstandsvergrotend signaal en als u het grommen straft, slaat de hond het grommen over, want hij/zij heeft geleerd dat er niet naar de grom geluisterd worden. Deze signalen komen in de theorieles uitgebreid aan de orde.

 

Trainingschema’s van de basisoefeningen

 

Beloningswoord (of de clicker) aanleren

 1. Neem een aantal voertjes in de hand -> braaf -> voertje, braaf -> voertje, enz. De hond hoeft er niets voor te doen.
 2.  Test of de hond de associatie tussen braaf en voertje heeft gemaakt. Laat de voertjes in de zak -> wacht tot de hond even niet naar je kijkt -> braaf -> de hond kijkt en verwacht een voertje -> braaf -> neem het voertje en geef het aan de hond.
 3. Vanaf nu altijd eerst braaf, dan pas het voertje pakken. Braaf kondigt iets leuks of lekkers aan. Geen voertjes in plastic zakjes!  Geen hand voor het zeggen van braaf in je zakken. Dan wordt het geritsel of de plaats van je hand  het beloningssignaal.

 

Waarschuwingssignaal aanleren

 1. Neem een voertje in de hand. Laat de hond het voertje ruiken. Doe je hand in een vuist, als de hond er tegen aan butst, zeg je met een donkere stem NEE. Als de hond zich terugtrekt, wegkijkt, een lagere houding aanneemt of op een andere manier laat zien dat de boodschap duidelijk is, je hand open en voertje geven.
 2. Dit een paar keer herhalen tot de hond het begrijpt.
 3. Dit kun je ook op de grond/op een stoel/op het aanrecht/op de tafel, etc. doen. Je legt een voertje op de stoel, de hond wil het pakken, snel je waarschuwingssignaal inzetten en de hond het voertje geven als de hond gewenst gedrag laat zien.

 

Beheersing

 1. Ga rustig zitten of staan. Zet je voet op de riem, dusdanig dat de hond geen bewegingsruimte meer heeft. Je mag  de hond niet naar beneden trekken.
 2. Als je hond een rustpositie aanneemt (zit of lig), leg je zonder iets te zeggen een voertje op de grond tussen de voorbenen.
 3. Naarmate de hond langer blijft zitten of liggen in een ontspannen houding, voertje op de grond. Je stem hierbij niet gebruiken! Dan springt de hond weer in de benen. Uitgesteld belonen voor rust en beheersing
 4. Als dit goed gaat, voet van de riem en blijven belonen voor rust en beheersing. Doel: als je stil gaat staan of gaat zitten, moet je hond ongeacht de prikkels om hem of haar heen rustig bij je gaan zitten of liggen.

Belangrijk: niets zeggen! Alleen belonen voor zelfbeheersing bij de hond.

 

Aandacht op naam

 1. Neem een aantal voertjes in de hand -> naam -> voertje. Dit ga je een paar keer herhalen. De hond hoeft er niets voor te doen, hij hoeft in eerste instantie zelfs niet naar je te kijken.
 2. Als je denkt dat de hond dit begrijpt, naam van de hond, hond kijkt richting de eigenaar, braaf ->voertje.  Laat de voertjes in de zak -> zeg zijn naam -> hij kijkt richting de eigenaar, braaf, voertje naar je gezicht en aan de hond geven.
 3. Bouw de duurtijd van oogcontact op tot 2 seconden. Dus pas na 2 seconden oogcontact, braaf, voertje naar je gezicht en aan de hond geven.

 

Zitten

 1. Voertje in de hand aan de neus van de hond -> voertje een klein beetje omhoog (richting de schedel van de hond) -> de hond gaat zitten -> braaf en geef het voertje. Nog geen commando! Dit ga je een aantal keren herhalen totdat de hond vlot gaat zitten.
 2. Voertje in de hand -> je lokt de hond in zitpositie -> de hond gaat zitten -> je zegt: zit, braaf en geeft het voertje.
 3. Voertje in de hand -> je zegt zit -> lokt de hond in zitpositie -> de hond gaat zitten -> braaf en je geeft het voertje.
 4. Voertje in de andere hand op je rug -> je geeft met je lege hand een handgebaar en je zegt tegelijkertijd met je stem zit -> rustig wachten op gedrag van de hond. Gaat de hond zitten -> braaf en je geeft het voertje. 

 

Hier

 1. Hier komen heeft alles te maken met aandacht op naam!
 2. Zeg de naam van de hond, de hond kijkt, je loopt een aantal stappen achteruit en als de hond naar je toekomt, dus in de beweging, zeg je “hier”, “braaf” en je geeft hem het voertje.
 3. Aantal keren herhalen.
 4. Naam van de hond, hier, hond is onderweg, braaf, je maakt je klein, pakt aan de onderkant de halsband vast en geeft hem het voertje.
 5. Naam van de hond, riem op de grond, hier, hond is onderweg, braaf, via de onderkant halsband vast en voertje geven.

 

Af

 1. Voertje in de hand aan de neus van de hond -> lok de hond in zitgedrag zonder het verbale commando ‘zit’ te geven -> beweeg nu het voertje naar de grond (de neus moet door het voertje als een magneet naar de grond worden getrokken) -> de hond gaat liggen -> braaf en geef de hond het voertje.
 2. Paar keer herhalen
 3. Probeer de hond vervolgens op een heup te lokken (ontspannen houding in plaats van startpositie)
 4. Paar keer herhalen
 5. Op het moment dat de hond gaat liggen op een heup, commando “af”eraan koppelen, braaf en geef de hond het voertje
 6. Paar keer herhalen
 7. Voertje in de andere hand -> met de lege hand de handbeweging naar beneden maken en het commando “af” geven -> de hond gaat liggen -> braaf -> geef het voertje aan de hond terwijl hij nog ligt. Let op: hand helemaal naar de grond.
 8. Als de hond dit snapt, ga je steeds minder ver mee naar beneden.
 9. Laat het voertje in de zak -> maak de handbeweging naar beneden en zeg ‘af’ -> de hond gaat liggen -> braaf -> neem een voertje en geef het aan de hond.
 10. Langzamerhand omhoog werken, dus dat je toewerkt naar rechtop staan bij het geven van het commando en het handgebaar.

 

Staan

 1. Lok de hond met een voertje voor de neus in sta-positie. Het voertje moet een beetje onder de kop van de hond gehouden worden.
 2. Herhaal dit een aantal keer en benoem de sta als de hond staat.
 3. Laat het lokken met voer achterwege, geef een handgebaar voor staan in combinatie met een vriendelijk commando staan. Als de hond gaat staan, braaf, en geef hem een voertje.

 

Blijfoefeningen (voor honden vanaf 5 maanden!)

Duurtijd:

 1. Hond in af-positie (we gaan ervan uit dat de hond de af dan kent, dus de af op een heup!)
 2. Nog geen blijf-commando! Hond belonen voor rust in de af. Je mag hierbij rustig door de hurken.
 3. Blijven belonen voor rust in de af, als de hond dit begrijpt, het commando blijf eraan koppelen. Dus blijf, braaf, voertje tussen de poten.
 4. Langzamerhand omhoog werken. Steeds belonen voor rust in de af en de tijd verder uitbouwen. Nog niet weggaan! Dus bij de hond blijven staan. Pas als de hond echt langere tijd kan blijven liggen, gaan we de afstand langzaam uitbouwen.

 

Afstand:

Af voor 5 seconden -> belonen

Af voor 5 seconden -> belonen

Af voor 10 seconden -> belonen

Af voor 5 seconden -> belonen

Af voor 10 seconden -> belonen

Af -> ga één pas achteruit en dan terug naar de hond, beloon in de af

Af -> ga één pas zijwaarts naar rechts en dan terug, beloon in de af

Af -> ga één pas zijwaarts naar links en dan terug

Af -> ga drie passen achteruit en dan terug

Af -> ga drie stappen zijwaarts naar rechts en dan terug

Af -> ga drie stappen zijwaarts naar links en dan terug

Heel langzaam bouw je duur en afstand op. Zorg voor succes! Ga niet te snel in deze oefening.

 

Los

 1. Als de hond een speeltje in de bek heeft, laat een super lekker voertje ruiken, hond lost, commando “LOS” en je woordje braaf
 2. Herhaal dit een paar keer.
 3. Als de hond het speeltje makkelijk los laat bij het ruilen, kun je kijken of hij ook loslaat op het commando los. We zien het liefste, dat de hond zeer regelmatig beloond wordt voor het loslaten. Dus niet te snel overstappen van ruilen naar alleen het commando. 

 

 

Deurtraining

Hond aan de riem.

 1. Ga met de hond naar de deur en geef het commando ‘zit’. Doe de deur open en op de intentie dat de hond naar buiten wil gaan zeg je ‘neen’, doe je de deur dicht en ga je weg van de deur (zorg ervoor dat de hond niet tussen de deur zit!).
 2. Als je ziet dat de hond blijft zitten en naar je kijkt (vrijwillig inchecken) zeg je ‘braaf’ -> en samen loop je de deur uit. Nadat de hond buiten is vraag je meteen zijn aandacht door de naam te zeggen (reactie op naam). Als de hond naar je kijkt zeg je ‘braaf’ en geef je hem een beloning.
 3. Als de hond niet reageert op zijn naam ga je meteen terug naar binnen en begint de oefening opnieuw.

 

Lopen aan de riem zonder trekken

De hond mag snuffelen en de baas respecteert de vrijheid van de hond. Uiteraard is er een bepaalde beperking. De baas begeleidt de hond en de hond mag nooit aan de lijn trekken. Vermijd ook markeergedrag. Laat de hond enkel op commando urineren maar laat je niet van boom naar boom meenemen.

 

Aanleermethode:

 1. Houd de riem met beide handen aan het uiteinde vast, de handen tegen het lichaam (in de buikstreek – centrum van het lichaam). Door de lijn op die wijze vast te houden gebruik je niet de kracht van de armen maar de kracht van het hele lichaam. Ook is het voor de hond heel duidelijk hoe ver hij zijn ruimte, aan de lijn, kan benutten. Wacht tot de hond naar je kijkt en beloon met braaf en een voertje.
 2. Je laat de hond inchecken
 3. Je houdt een voertje in je hand, lokt de hond met het voertje naast je been
 4. Je lokt de hond naast je been een klein stukje mee
 5. De hond loopt mee, woordje braaf en je geeft de hond het voertje.
 6. Dit ga je een aantal keren herhalen.
 7. Vervolgens laat je de hond inchecken, je laat het voertje zien, zet het voertje op je heup, je gaat aan de wandel, loopt de hond netjes mee, braaf en voertje geven
 8. Herhalen, steeds verder, steeds meer, steeds beter
 9. Snapt de hond dit, hond laten inchecken, aan de wandel gaan, hond loopt netjes mee, woordje braaf, voertje pakken uit je zak/buidel en geven
 10. Ook weer steeds langer, steeds meer, steeds beter.

 

 

Algemene opmerkingen:

 1. Als de hond te ver van je weggaat of begint te trekken aan de lijn dan vraag je meteen aandacht door zijn naam te zeggen -> de hond reageert op zijn naam -> braaf en lok de hond aan het linker been -> braaf en beloon de hond.
 2. Volgen (strak langs je been blijven lopen)  is een lange concentratie-oefening. Voor een ontspannen wandeling dus niet geschikt! Als de hond uitgelaten wordt, maken we gebruik van lopen aan de lijn zonder trekken. Willen we meer controle, kunnen we gebruik maken van volgen.

 

Wij hopen u op deze manier voldoende te hebben geïnformeerd zodat u na de kennismaking al kan gaan beginnen met de eerste oefeningen. Mocht u vragen hebben dan horen wij het graag.

 

De Dierenacademie

Lage Baan 14

5374 NN Schaijk

Tel:06-20450044

info@dierenacademie.nl